اطلاعیه ها

پنجشنبه 16 آذر 1402 آخرین مهلت ثبت نمرات میانترم نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه، سه شنبه ۲۱ آذرماه 1402 قابل توجه اساتید، همکاران و دانشجویان دانشگاه پیام نور
آخرین مهلت ثبت نمرات میانترم نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه، سه شنبه ۲۱ آذرماه می باشد.
روابط عمومی دانشگاه پیام نور کازرون
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر