منو اشيا عمودي[Header]
صفحه اصلي
اخبار
اطلاعیه
اطلاعیه ها
برنامه کلاسی
منو
همایش
ورود
بيشتر
فرم ليستي[Header]
اطلاعیه ها

راهنمای تکمیل پاسخنامه تستی آزمون های پایان نیمسال
اطلاعیه مهم و فوری- تاریخ برگزاری رزم آزمون دوم
فرم شناسایی آثار علمی، پژوهشی، ورزشی و هنری دانشجویان شاهد و ایثارگر
نکته در خصوص امتحانات
نکات مهم تکمیل پاسخنامه آزمون های الکترونیکی ( بدون کاغذ)
آخرین مهلت ثبت نمرات میانترم نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشگاه، سه شنبه ۲۱ آذرماه  1402
نحوه نمره در دانشگاه پیام نور
نکته در خصوص امتحانات (بسیار مهم)
چرا چاپ کارت شرکت در آزمون (گزارش ۴۲۸) اهمیت فراوان دارد؟
مسیر دریافت گزارش 428 (کارت شرکت در آزمون)
نحوه درخواست مهمان
نحوه محاسبه نمره امتحان در دانشگاه پيام نور
راهنماي كامل نحوه ثبت نام دانشجويان جديدالورود مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور/ ويدئوهاي آموزشي
اخذ دروس با رعایت پیش نیاز در هر ترم تحصیلی
نحوه تصویری انتخاب واحد
امکان اخذ همزمان دروس عمومی معارف درترم آخر
نحوه پرداخت شهریه دانشجویان
پیگیری تسویه حساب دانش آموختگان فارغ التحصیل
تمدید مهلت انتخاب واحد دانشگاه تا ۱۱ شهریور 1402
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...