اطلاعیه ها

پنجشنبه 16 آذر 1402 نکته در خصوص امتحانات (بسیار مهم) چند نکته قابل توجه دانشجويانی كه داراي دو آزمون هم‌زمان هستند:
۱- ضروری است این‌ دسته از دانشجویان حتما ۳۰ دقیقه پیش از آغاز آزمون، در دانشگاه حضور يابند و دوآزمونه بودن خود را به مسئول امتحانات و همچنين مراقب خود اطلاع دهند.
۲- در صورتي‌كه يكي از دو آزمون دانشجو الكترونيكي و ديگري كاغذي باشد، اولويت با امتحان الكترونيكي است؛ يعني دانشجو موظف است ابتدا در امتحان الكترنيكي شركت كند و بعد از آن آزمون کاغذی خود را بدهد.
۳- ضروری است دانشجویی که دو امتحان هم‌زمان دارد، ليست حضور و غياب هر دو آزمون خود را امضا کند.
روابط عمومی دانشگاه پیام نور کازرون

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر