اطلاعیه ها

پنجشنبه 21 مهر 1401 تمدید انتخاب واحد تا تاريخ 1401/7/30 قابل توجه دانشجويان محترم ورودي سال 1401
امكان انتخاب واحد تا تاريخ 1401/7/30 تمديد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر