اطلاعیه ها

پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401 بخش اول دوره‌ دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی شنبه به صورت وبینار روز شنبه مورخ 31/02/1401 از ساعت 8 تا 13 قابل توجه اعضای هیات علمی گروه علوم انسانی دانشگاه پیام نور

بخش اول دوره‌ دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی شنبه به صورت وبینار برگزار می شود
 دوره دانش‌افزایی با عنوان "آشنایی با ضوابط و مقررات دانشگاهی (بخش اول) "، در گام نخست برای اعضای هیات علمی مجموعه علوم انسانی دانشگاه، به شرح زیر برگزار می‌شود:
سرفصل دوره:
آشنایی با آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی،
بررسی موارد مربوط به تبدیل وضعیت و ترفیع سالانه اعضای هیات علمی؛
آشنایی با نحوه ثبت‌نام اعضای هیات علمی در پایگاه‌های استنادی معتبر و درج شناسه Google scholar, Publons, Orcid, و Scopus در بخش علم‌سنجی سامانه مپفا؛
زمان برگزاری: روز شنبه مورخ 31/02/1401 از ساعت 8 تا 13
نحوه برگزاری: از طریق وبینار به آدرس https://webinar.pnu.ac.ir/daneshafza
لازم به ذکر است به کلیه شرکت‌کنندگان در دوره و بر پایه ارزیابی انجام شده، گواهی مربوط به ‌منظور ارائه به هیات ممیزه و هیات جذب دانشگاه، برای بهره‌مندی از امتیازات مندرج در بند 9 ماده یک آیین‌نامه ارتقای ارائه می‌شود.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر