اطلاعیه ها

شنبه 2 تیر 1403 نکاتی در خصوص شهریه ترم تابستان 1403: شهریه ترم تابستان 1403: 
1- شهریه ثابت ترم تابستان 1403 بصورت نصف در سامانه گلستان ثبت و قابل پرداخت است. 
2- در صورت پرداخت این شهریه، و عدم انتخاب واحد (به هر دلیل)، این مبلغ در حساب بستانکاری دانشجو برای ترم نیمسال اول ۱۴۰۴-۱۴۰۳ ذخیره خواهد شد. 
3- در صورت انتخاب واحد فقط درس حفظ جز 30 قرآن، شهریه ثابت در حساب بستانکاری دانشجو برای ترم نیمسال اول ۱۴۰۴- ۱۴۰۳ ذخیره خواهد شد. 
4- بعد از انتخاب واحد، انصراف یا برگشت شهریه امکان پذیر نیست. 
5- ترم تابستان کاملاً اختیاری است. 
روابط عمومی دانشگاه پیام نور کازرون
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر