اطلاعیه ها

شنبه 23 ارديبهشت 1396 تمدید مهلت تغییر محل آزمون دانشجویان تا 27/2/96

            قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
 
با توجه به درخواست
های مکرر برخی از دانشجویان برای تغییر محل آزمون و از باب مساعدت، حسب موافقت معاونت محترم آموزشی مقرر گردید به شرح ذیل اقدام گردد.

1. از روز شنبه 23/02/96 لغایت روز چهارشنبه 27/02/96 تغییر محل آزمون مجدداً فعال خواهد شد. که دو روز ابتدای آن (23/02/96 و  24/02/96) فقط مختص دانشجویان کارشناسی ارشد میباشد.

2. در صورت وجود هرگونه ظرفیت پذیرش متقاضی تغییر محل آزمون اقدام لازم در خصوص افزایش ظرفیت در سامانه از طریق پردازش 12780 اعمال گردد.
روابط عمومی دانشگاه پیام نور کازرون

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر