كوچك يا بزرگ كردن بخش :.همایش
فراخوان بیست و دومین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی

 بیست و دومین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی  

مهلت ارسال آثار از1 خرداد سال 1394 تا 8 مهرماه  1394 می باشد.

ثبت نام از طریق سامانه اینترنتی به آدرس www.isba.ir  انجام می شود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر