كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اطلاعیه
اطلاعیه ها
برنامه کلاسی
منو
همایش
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
✳راهنمای شرکت در امتحانات دانشگاه پیام نور دانشجویان گرامی دریافت کارت ورود به جلسه (گزارش 428) در صورتی امکان پذیر است که شهریه خود را کامل واریز کرده باشید.
خارج کردن برگه سؤالات و پاسخنامه ها از جلسات امتحانی ممنوع می باشد.
 
 🖊امضاء لیست های حضور و غیاب امتحانات با خودکار توسط دانشجویان الزامی می باشد، در غیر اینصورت غایب محسوب خواهد شد و برگه وی تصحیح نخواهد شد
در صورت مشاهده هر گونه مغایرت مسئول جلسه را مطلع نماید. پاسخنامه ها به هیچ وجه تا خوردگی و خط خوردگی نداشته باشد( با توجه به حساسیت دستگاه های علامت خوان امکان تصحیح نخواهد بود به ویژه قسمت بارکددر پایین برگه های پاسخنامه) در صورت مشاهده هر گونه خرابی در برگه دانشجو موظف است مسئول جلسه را مطلع نماید. شماره یا کد درس و نام درس مندرج در کارت ورود به جلسه آزمون، پاسخنامه پرینت شده و بالای برگ سؤال می‌بایست یکی باشد. در غیر اینصورت قبل از پاسخگویی به سؤالات مراقب مربوطه را در جریان قرار دهید. تکمیل و امضای گوشه سمت راست پایین پاسخنامه تستی (آبی رنگ) با خودکار آبی الزامی می‌باشد. دقت شود چنانچه سوال کدسری دارد در محل پاسخنامه تستی کد سری سوال درج و تکمیل شود.
 
🔖 پاسخنامه های تستی با مداد مشکی و پاسخنامه های تشریحی با خودکار آبی یا مشکی تکمیل شود.
📚 در امتحان تستی- تشریحی ابتدا به سوالات تستی پاسخ دهید و توجه داشته باشید که اوراق تستی پس از اتمام زمان خود، توسط مراقبین جمع آوری میگردد. سپس به سوالات تشریحی پاسخ دهید.
 🖊تکمیل کد سری سوال در پاسخنامه با توجه به توضیحات مندرج بر روی صفحه اول سوالات توسط دانشجو الزامی می باشد.
 
💯سوالات تستی نمره منفی ندارند لذا هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید.
📌 به #تعدادسوالات و #زمان آن در سربرگ دقت نموده در صورت مغایرت در تعداد سوالات مراقب را در جریان قرار دهید.
روابط عمومی دانشگاه پیام نور کازرون
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر