كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اطلاعیه
اطلاعیه ها
برنامه کلاسی
منو
همایش
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
منظور از حضوری الکترونیکی و آنلاین غیر حضوری در دانشگاه پیام نور 💢 بیشترین پرسش دانشجویان در این روزها
 
 📌سوال اول منظور از حضوری الکترونیکی چیست؟
پاسخ: منظور از حضوری الکترونیکی، امتحان در داخل دانشگاه برگزار و دانشجو (طبق تاریخ و ساعت درج در کارت آزمون) با سیستم آزمون خواهد داد.
 
 📌سوال دوم آنلاین غیر حضوری چیست؟
پاسخ: دروس عمومی نیاز به مراجعه حضوری به دانشگاه نیست و آزمون طبق تاریخ و ساعت مندرج در کارت آزمون در سایت ریلاین مربوط به هر استان برگزار خواهد شد:
 
 💢نحوه ورود دانشجو به سامانه ریلاین👇🏻
نام کاربری: شماره دانشجویی
گذرواژه: کد ملی +aA
 
روابط عمومی دانشگاه پیام نور کازرون
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر