كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه
یکشنبه 10 تیر 1403 تمدید مهلت ثبت نمرات تشریحی تا ۱۳ تیرماه 1403 به گزارش روابط عمومی مهلت ثبت نمرات تشریحی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در ترم ۴۰۲۲ تا تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۳ تمدید شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر