كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه
دوشنبه 11 تیر 1403 آزمون مجدد دروس عمومی فقط برای دانشجویان غایب و یا دارای نمره صفر در روز های دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 تیرماه 1403 از طریق سامانه استانی ریلاین  قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
آزمون مجدد دروس عمومی فقط برای دانشجویان غایب و یا دارای نمره صفر در روز های دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 تیرماه 1403 از طریق سامانه استانی ریلاین برگزار می شود. 
روابط عمومی دانشگاه پیام نور کازرون
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر