كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه
یکشنبه 19 آذر 1402 راهنمای تکمیل پاسخنامه تستی آزمون های پایان نیمسال دانشجوی گرامی:
در امتحان تستی-  تشریحی ابتدا به سوال تستی پاسخ دهید و توجه داشته باشید پاسخنامه های تستی پس از پایان زمان توسط مراقبین جمع آوری و سپس می توانید به سوالات تشریحی پاسخ دهید.
روابط عمومی دانشگاه پیام نور کازرون
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر