كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه
پنجشنبه 20 مهر 1402 اخذ دروس با رعایت پیش نیاز در هر ترم تحصیلی به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به اینکه سامانه گلستان در برخی از موارد در هنگام انتخاب واحد پیش نیاز دروس را به درستی کنترل نمی کند ، بنابراین دانشجویان هر ترم برنامه جدید ترمی رشته خود را از همین سایت در قسمت آرایش ترمی گرفته و با توجه به گذراندن پیش نیاز دروس اقدام به اخذ درس نمایند.
در زمان فراغت از تحصیل پیش نیاز دروس کنترل می شود و اگر دانشجویی بدون رعایت پیش نیاز اقدام به اخذ درس کرده باشد می بایست آن درس را مجددا انتخاب و بگذراند .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر