كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه
شنبه 19 آذر 1401 شماره صندلي و محل برگزاري آزمون هاي پايان ترم نیمسال اول 1401 قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
بدينوسيله به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند کليه آزمونهاي حضوري دانشگاه پیام نور مرکز کازرون در ساختمان آموزشی شهید شهریاری مي باشد.
شماره صندلي هر دانشجو قبل از آزمون، جلوی درب ورودي ساختمان آموزشی شهید شهریاری اعلام شده است.
دانشجويان قبل از ورود به جلسه شماره صندلي خود را مشاهده نموده و به محل آزمون مراجعه نمايند.
لازم به ذکر است آزمونهاي حضوري کاغذي از شماره 100 تا 400 در راهرو و کلاس های طبقه اول و آزمونهاي غير کاغذي (الکترونيکي) از شماره 401 تا 430 در طبقه دوم کارگاه کامپیوتر می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر