كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه
چهارشنبه 11 اسفند 1400 قابل توجه اساتید و دانشجويان دروس الکترونیکی قابل توجه اساتید و دانشجويان محترم رشته هاي ؛
 
1- الهيات و معرف اسلامي- اديان
2- علوم اقتصادي
3- آمار
4- علوم سياسي
5- علوم دام و طيور
6- علم اطلاعات و دانش شناسي

اداره کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر