كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه
جمعه 12 آذر 1400 ارزشیابی اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 ارزشیابی اساتیدنیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 از طریق نظرخواهی از دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 06/09/1400 لغایت 25/09/1400
جهت مشاهده راهنمای دانشجو اینجا کلیک کنید.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر