كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه
یکشنبه 19 بهمن 1399 اطلاعات مربوط به انتخاب واحد دانشجویان گرامی نیمسال دوم1400-1399 در حال انتقال به سامانه اطلاعاتدرخصوص بارگذاری اطلاعات نیمسال دوم در سامانه VC مربوط به انتخاب واحد دانشجویان گرامی نیمسال دوم1400-1399 در حال انتقال به سامانه برگزاری کلاسها می باشد، لذا با توجه به اینکه انتقال این دیتا از سامانه گلستان به سامانه vc زمان بر می باشد، لذا دانشجویان عزیز در روزهای آینده می توانند به سامانه vc.farspnu.ac.ir مراجعه و در کلاسهای الکترونیکی شرکت نمایند.
ضمناً دانشجویان جدید الورود نیز پس از بارگذاری اطلاعات
(از روز دوشنبه 20 بهمن ماه) می توانند با وارد کردن شماره دانشجویی و کدملی وارد سامانهvc شوند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر