كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه
شنبه 25 بهمن 1399 امكان حذف و اضافه دروس و ثبت نام و انتخاب واحد (براي دانشجوياني كه تا كنون ثبت نام نكرده اند) از تاريخ 26/11/99 قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
امكان حذف و اضافه دروس و ثبت نام و انتخاب واحد (براي دانشجوياني كه تا كنون ثبت نام نكرده اند) نيمسال دوم 00-99 از تاريخ 26/11/99 از مسير زير فعال است.

ثبت نام -----> عمليات ثبت نام -------> ثبت نام اصلي
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر