اطلاعیه ها

شنبه 24 اردیبهشت 1401 مهلت انتخاب محل آزمون دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نو تا 27 اردیبهشت ماه 1401 قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
مهلت انتخاب محل آزمون دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی، کلیه دانشجویان تا 27 اردیبهشت ماه فرصت دارند با مراجعه به سیستم گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir نسبت به انتخاب محل آزمون خود اقدام کنند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر