اطلاعیه ها

چهارشنبه 8 بهمن 1399 امكان ثبت نام و انتخاب واحد نيمسال دوم 00-99 تا تاريخ 15/11/99 امكان ثبت نام و انتخاب واحد نيمسال دوم 00-99 تا تاريخ 15/11/99از مسير زيرفعال است.
ثبت نام -----> عمليات ثبت نام -------> ثبت نام اصلي
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر