كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه
چهارشنبه 1 مرداد 1399 زمان تشکیل کلاسهای ترم تابستانی مراکز وواحدهای استان فارس در پاسخ به سئوالات متعدد دانشجویان عزیز مبنی بر زمان تشکیل کلاسهای ترم تابستان و سامانه برگزاری کلاسها به اطلاع می رساند کلاسهای الکترونیکی، پس از اتمام مهلت انتخاب واحد (29تیرماه) در سامانه e.spnu.ac.ir به صورت استانی و متمرکز برای همه دانشجویان مراکز وواحدهای فارس برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر و نحوه ورود به سامانه مذکور پس از پایان انتخاب واحد به اطلاع دانشجویان عزیز خواهد رسید
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر