كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه
شنبه 10 خرداد 1399 شیوه ارزشیابی امتحانات پایان ترم کلیه مراکز دانشگاه پیام نور اطلاعیه مهم شیوه ارزشیابی امتحانات پایان ترم کلیه مراکز

.

جهت مشاهده شیوه ارزشیابی امتحانات پایان ترم کلیه مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان فارس پایین کلیک نمایید:

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر