كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه
سه‌شنبه 6 خرداد 1399 لیست شماره تلفن اساتید مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان فارس لیست شماره تلفن اساتید مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان فارس

.

شماره تلفن اساتید دانشگاه پیام نور استان فارس جهت تعامل بهتر ارتباط دانشجو با استاد در شرایط کنونی قرار داده شده است.
توجه: مراکزی که لینک شماره تلفن فعال نیست به زودی فعال می گردد.

جهت مشاهده لیست شماره تلفن اساتید سایر مراکز و واحدها به تفکیک اینجا کلیک نمایید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر