كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه
سه‌شنبه 6 خرداد 1399 امكان حذف محل آزمون دانشجویان در سیستم گلستان با توجه به برگزاري آزمون هاي غيرحضوري در نيمسال 3982 امکان حذف محل آزمون دانشجویان در سیستم گلستان

.

با توجه به برگزاري آزمون هاي غيرحضوري در نيمسال 3982 امكان حذف انتخاب محل آزمون براي دانشجوياني كه حوزه آزمون خود را در خارج از مركز اصلي تعيين نموده اند تا تاريخ ۱۲ خرداد فراهم شد.
✅ 👈 مراحل حذف محل آزمون از مسير زير انجام شود:
👈 دانشجو 👈 درخواستها👈 انتخاب محل آزمون👈 حذف مركز /واحد محل آزمون
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر