اطلاعیه ها

شنبه 24 اسفند 1398 *تمدید مهلت ثبت نام و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه پیام نور تا ۱۵ فروردین ماه ۹۹ * *تمدید مهلت ثبت نام و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرهای فارس تا ۱۵ فروردین ماه ۹۹ *

مهلت ثبت نام و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه پیام نور سراسر کشور تا ۱۵ فروردین ۹۹ تمدید شد.
لازم به ذکر است دانشجویان می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی گلستان دانشگاه پیام نور تا ۱۵ فروردین ثبت نام و حذف و اضافه خود را اعمال کنند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر