كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اطلاعیه
اطلاعیه ها
برنامه کلاسی
منو
همایش
ورود كاربران
تلویزیون تعاملی دانشگاه پیام نور(امکان دسترسی آسان به متون درسی همراه با امکان تعامل استاد و دانشجو )

دانشگاه پیام نور ایجاد امکان دسترسی آسان به متون درسی همراه با امکان تعامل استاد و دانشجو بدون نیاز به لزوم حضور فیزیکی، با همکاری شرکت به سیما اقدام به ارائه‌ی محتوای دروس از طریق سایتmytv.behseema.tv    نموده است.

دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند با مراجعه به سامانه‌ی مذکور از این و دروس موجود ، استفاده کنند.

نام کاربری:
pn +شماره‌ی دانشجویی

رمز عبور: شماره‌ی ملی

بخش

گروه

کد درس

نام درس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

 

مدیریت ،اقتصاد و حسابداری

اقتصاد

1221196

    اقتصاد خرد      

پروانه

کمالی دهکردی

 

علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسی

1217035

اختلالات یادگیری

زهرا

کرمی باغطیفونی

 

الهیات و علوم اسلامی

حقوق

1223060

ادله اثبات دعوی

مهدی

یوسفی

 

مدیریت،اقتصاد و حسابداری

حسابداری

1214076

اصول حسابداری 3

محسن

حسنی

 

علوم پایه

شیمی

1114078

اصول و تصفیه آب و پساب های صنعتی

 بهارک

ایوبی

 

علوم تربیتی و روانشناسی

علوم تربیتی

1211005

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده

نیلا

آخوندی

 

الهیات و علوم اسلامی

معارف

1233025_1233030

اندیشه اسلامی 2

عبدالحمید

فلاح نژاد

 

علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسی

1217209

انسان از دیدگاه اسلام

ابراهیم

نیک صفت

 

الهیات و علوم اسلامی

الهیات

1220424_1220434

انقلاب اسلامی ایران

حسن

خودروان

 

الهیات و علوم اسلامی

معارف

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

فرهاد

کاظمیان فر

 

الهیات و علوم اسلامی

حقوق

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حسن

خسروی

 

علوم پایه

آمار

1117005

آمار استنباطی

پرویز

نصیری

 

علوم پایه

آمار

1117089

آمار و احتمالات

مسعود

یارمحمدی

 

علوم پایه

آمار

1117214

آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1

مسعود

یار محمدی

 

علوم پایه

آمار

1117004

آمارتوصیفی

پرویز

نصیری

 

الهیات و علوم اسلامی

حقوق

1223042

آیین دادرسی مدنی 2

مهدی

 

 

الهیات و علوم اسلامی

حقوق

1223053

آیین دادرسی مدنی 3

مهدی

یوسفی

 

الهیات و علوم اسلامی

الهیات

1233027_1220433

آیین زندگی (اخلاق کاربردی )

محمدرضا

ضمیری

 

الهیات و علوم اسلامی

حقوق

1223048

پزشکی قانونی

عبدالرزاق

 

fFvc'vبخش

گروه

کد درس

نام درس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

 

مدیریت ،اقتصاد و حسابداری

اقتصاد

1221028

توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

پروانه

کمالی دهکردی

 

علوم تربیتی و روانشناسی

علوم تربیتی

1211045

جامعه شناسی آموزش وپرورش

کامران

جباری

 

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

1222033

جامعه شناسی سیاسی

سیده مطهره

حسینی

 

علوم پایه

زیست شناسی

1112029

جانورشناسی 1

فرشته

شامحمدی

 

علوم پایه

منابع طبیعی

1112157

جانورشناسی عمومی

فرشته

شامحمدی

 

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

1222035

جمعیت شناسی ایران

مژده

کیانی

 

مدیریت،اقتصاد و حسابداری

حسابداری

1214038

حسابداری صنعتی 1

محسن

حسنی

 

مدیریت،اقتصاد و حسابداری

حسابداری

1214034

حسابداری صنعتی 3

محمد علی

کریمی

 

مدیریت،اقتصاد و حسابداری

حسابداری

1214077

حسابرسی 1

محسن

حسنی

 

الهیات و علوم اسلامی

حقوق

1223022

حقوق اساسی 1

حسن

خسروی

 

الهیات و علوم اسلامی

حقوق

1223030

حقوق اساسی 2

حسن

خسروی

 

الهیات و علوم اسلامی

حقوق

1223044

حقوق بین الملل خصوصی 1

مجتبی

انصاریان

 

الهیات و علوم اسلامی

حقوق

1223025

حقوق بین الملل عمومی 1

مجتبی

انصاریان

 

الهیات و علوم اسلامی

حقوق

1223056

حقوق تجارت 3

جلال

سلطان احمدی

 

الهیات و علوم اسلامی

حقوق

1223062

حقوق تطبیقی

محمدرضا

ظفری

 

الهیات و علوم اسلامی

حقوق

1223034

حقوق جزای اختصاصی 1

محمدرضا

ظفری

 

الهیات و علوم اسلامی

حقوق

1223050

حقوق جزای اختصاصی 3

محمدرضا

ظفری

 

الهیات و علوم اسلامی

حقوق

1223039

حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قراردادها

جلال

سلطان احمدی

 

 

 

بخش

گروه

کد درس

نام درس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

 

علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسی

1217020

روانشناسی احساس وادراک

محمود

پناهی شهری

 

علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسی

1217216

روانشناسی تحولی 1

مهناز

علی اکبری دهکردی

 

علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسی

1217046

روانشناسی رشد 1

مهناز

علی اکبری

 

علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسی

1217258

روانشناسی سلامت

مژگان

آگاه هریس

 

علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسی

1217051

روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

محمد سعید

مردوخی

 

علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسی

 

روانشناسی هوش و استعداد

نیلا

آخوندی

 

علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسی

1217184

روانشناسی هوش و سنجش آن

نیلا

آخوندی

 

علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسی

1217053

روش های تغییر و اصلاح رفتار

سیف اله

آقاجانی

 

علوم تربیتی و روانشناسی

علوم تربیتی

1211007

روشها و فنون تدریس

نازیلا

خطیب زنجانی

 

علوم پایه

زیست شناسی

1112012

سیستماتیک گیاهی 1

عباس

قلی پور

 

علوم پایه

شیمی

1114008

شیمی عمومی 1

محسن

 

علوم پایه

شیمی

1114020

شیمی آلی 3

قاسم

رضانژاد بردجی

 

  فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک

1315015

علم مواد

محمود

فاضل نجف‌آبادی

 

ادبیات وزبان های خارجه

ادبیات فارسی

1213210

فارسی

مجید

سرمدی

 

علوم تربیتی و روانشناسی

علوم تربیتی

1211006

فلسفه آموزش وپرورش

کامران

جباری

 

علوم پایه

فیزیک

1113109

فیزیک پایه 1

امیر عباس

صبوری

 

علوم پایه

زیست شناسی

1112023

فیزیولوژی جانوری 1

سهیلا

ابراهیمی

 

علوم پایه

زیست شناسی

1112033

فیزیولوژی جانوری 2

سهیلا

ابراهیمی

 

 

 

بخش

گروه

کد درس

نام درس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

 

فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوتر

1115012

کاربرد کامپیوتر در حسابداری

محمد

قلی‌پور

 

مدیریت،اقتصاد و حسابداری

حسابداری

1214036

مباحث جاری درحسابداری

عارف

باباپور

 

الهیات و علوم اسلامی

الهیات

1220288

متون فقه 1

محمد رضا

آقاجانی قناد

 

الهیات و علوم اسلامی

الهیات

1220289

متون فقه 2

محمد حسین

شعبانی

 

الهیات و علوم اسلامی

الهیات

1220292

متون فقه 4

اکرم

عبدالله پور

 

مدیریت ،اقتصاد و حسابداری

مدیریت

121823

مدیریت رفتار سازمانی

مجتبی

رفیعی

 

علوم تربیتی و روانشناسی

علوم تربیتی

1211366

مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

محمد هاشم

رضایی

 

علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسی

1217259

نظریه ها و فنون مشاوره وروان درمانی

نیلا

آخوندی

 

ادبیات و زبان های خارجه

زبانشناسی و زبان های خارجی

1212174

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

احسان

احد مطلقی

 

الهیات و علوم اسلامی

حقوق

1223041

حقوق مدنی 5 خانواده

محمدیار

ارشدی

 

علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسی

1217240

آسیب شناسی روانی 2

محمد

اورکی

 

علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسی

1217208

مباحث اساسی در روانشناسی 1

زیبا

ایرانی برقی

 

مدیریت،اقتصاد و حسابداری

حسابداری

1214033

حسابرسی 2

عارف

باباپور

 

مدیریت،اقتصاد و حسابداری

حسابداری

1214045

اصول حسابداری 2

اعظم

پوریوسف

 

مدیریت،اقتصاد و حسابداری

حسابداری

1214110

حسابداری میانه 1

اعظم

پوریوسف

 

  فنی و مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات

1512001

مدیریت وکنترل پروژه های فناوری اطلاعات

امیرهوشنگ

تاج‌فر

 

فنی و مهندسی

علوم کامپیوتر

1511018

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

جعفر

تنها

 

علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسی

1217060

آسیب شناسی روانی 1

مهدی

دهستانی

 

 

بخش

گروه

کد درس

نام درس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

 

علوم پایه

ریاضی

1111308

ریاضی عمومی 2

علی

عبادیان

 

علوم پایه

ریاضی

1111411

ریاضیات مهندسی

علی

عبادیان

 

علوم پایه

ریاضی

1111321

معادلات دیفرانسیل

علی

عبادیان

 

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

1222037

جامعه شناسی انقلاب

حسینعلی

قجری

 

  فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوتر

1322005

تحلیل و طراحی سیستمها

محمد

قلی‌پور

 

مدیریت،اقتصاد و حسابداری

حسابداری

1214017

اصول حسابداری 1

محمد علی

کریمی

 

 

 

1121053

دامپروری عمومی

حامد

محمدی

 

علوم پایه

شیمی

1114018

شیمی تجزیه 1

فرهنگ

میزانی

 

الهیات و علوم اسلامی

حقوق

1223047

حقوق مدنی 6 عقودمعین قسمت (الف )

علی

ناصحی

 

علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسی

1217094

روانشناسی اجتماعی

منصوره

نیکوگفتار عظیم

 

 

 

 

 

 

 

علوم پایه

زیست شناسی

1112014

تالوفیتها

میترا

آرمان

 

علوم تربیتی و روانشناسی

علوم تربیتی

1211365

روانشناسی تربیتی

علی

مصطفایی

 

علوم تربیتی و روانشناسی

علوم تربیتی

1211004

کاربرد آزمونهای روانی

حسن

امین پور

 

علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسی

1217215

فیزیولوژی اعصاب و غدد

فرشته

شامحمدی

 

بخش

گروه

کد درس

نام درس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

 

علوم پایه

شیمی

1114012

شیمی آلی 2

قاسم

رضانژاد بردجی

 

الهیات و علوم اسلامی

الهیات

1220293

قواعد فقه 1

اکرم

عبدالله پور

 

علوم پایه

زیست شناسی

1112051

رشدونموگیاهی

سیامک

فلاحی

 

 

 

 

 

 

 

 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما