كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه
چهارشنبه 15 شهريور 1396 اطلاعیه درخواست وام دانشجویی قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
درخواست وام از طریق سامانه صندوق رفاه به آدرس: http://bp.swf.ir
دانشجویان دارای پرونده فقط باید درخواست وام بدهند.
دانشجویان فاقد پرونده ابتدا باید به دانشگاه مراجعه و تشکیل پرونده بدهند و سپس درخواست وام از طریق سایت مذکور بدهند.

دانشجویان مجاز جهت دریافت وام:
کارشناسی نیمسال ورود : مهرماه 93 به بعد
کارشناسی ارشد نیمسال ورود : مهرماه 95 به بعد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر