كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه
چهارشنبه 26 آبان 1395 تغییر و تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی (مهمان اضطراری)

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

 

موضوع

تاریخ

تغییر و تعیین  مرکز محل آزمون کارشناسی (مهمان اضطراری)

01/09/95 لغایت 09/09/95

تغییر و تعیین  مرکز محل آزمون کارشناسی ارشد

01/09/95 لغایت 09/09/95

 

1-     جهت رفاه حال دانشجویان کارشناسی، درخواست تعیین مرکز آزمون (مهمان اضطراری) از طریق فکس نیز پذیرفته شود.

2.        آن دسته از دانشجویانی که در مرحله تکمیل ظرفیت 1395، با شرط برگزاری آزمون در محل مورد تقاضا ثبت نام نموده اند، در اسرع وقت اقدام مقتضی معمول دارند.

3.       امکان تغییر محل آزمون برای دانشجویانی که در ایام امتحانات دارای ماموریت اداری از محل اشتغال خود می‌باشند، مقدور نمی باشد.( امکان برگزاری آزمون در بیش از یک مرکز مقدور نمی باشد.)

4.      دانشجویانی که عضو تیم ملی بوده و یا در اردوهای و مسابقات ورزشی شرکت خواهند داشت، قبل از شروع امتحانات نسبت به ارسال و اعلام تاریخ مربوطه، به مرکز اقدام نمایند.

توجه: یک مرکز/واحد را به عنوان محل آزمون خود انتخاب نمایند. ( امکان برگزاری آزمون در بیش از یک مرکز مقدور نمی باشد.)

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر