كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه
يكشنبه 28 آذر 1395 کارت شرکت در آزمون (گزارش 428) از تاریخ28/09/1395 الی 26/10/1395 در سیستم گلستان

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
دانشجویان می توانند جهت اخذ کارت شرکت در آزمون (گزارش 428) از تاریخ28/09/1395 الی 26/10/1395 در سیستم گلستان از مسیر زیر اقدام نمایند:
1- آموزش 2- گزارش های آموزش 3- دانشجو 4- اطلاعات ثبت نام و امتحان 5- برنامه پایان ترم دانشجو (428)
توجه :
دانشجویان بدهکار حداکثر 24 ساعت پس از پرداخت شهریه خود می توانند نسبت به اخذ کارت آزمون اقدام نمایند.

فیلم آموزشی اخذ کارت آزمون

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر