اطلاعیه ها

دوشنبه 8 آبان 1396 شرط معدل تغییر رشته در مقطع کارشناسی از 14 به 12 کاهش یافت

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

احتراما در خصوص تسهیل مقررات تغییر رشته دانشجویان مقطع کارشناسی به اطلاع می رساند: بر اساس مصوبه دستور هشتم شماره 126 مورخ 6/6/1396 شورای دانشگاه :

« شرط معدل تغییر رشته در مقطع کارشناسی از 14 به 12 کاهش یافت»

شایان ذکر است سایر مقررات تغییررشته مطابق بخشنامه فوق الذکر لازم الاجرا است. 
   

روابط عمومی دانشگاه پیام نور کازرون    

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر